Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [33 / 37] >

Samorząd i praktyka

Jak stworzyć Kodeks Etyki urzędników samorządowych

Wzrost zainteresowania problematyką etyki i tworzenia kodeksów etycznych w różnych dziedzinach życia gospodarczego jest dziś zjawiskiem powszechnym. Obecnie nie funkcjonuje jeden kodeks etyczny dla pracowników administracji samorządowej. Opracowano jedynie Kodeks Etyki Służby Cywilnej obowiązujący w administracji rządowej. Samorządy same tworzą też swoje własne kodeksy regulujące zasady zachowania i postępowania pracowników. Co daje wprowadzenie kodeksu etyki? Jakie zasady przyjąć przy tworzeniu takiego kodeksu? Jakie standardy powinny stanowić jego myśl przewodnią?