Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [23 / 37] >

Finanse publiczne

Czy korygować błąd w wyborze najbliższej gminy do obliczenia dotacji oświatowej

W 2013 r. ustalono wartość dotacji poprzez odwołanie do kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole (zgodnie z art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty). Po kilku latach od wypłaty dotacji okazało się, że to inna gmina ma status „najbliższej”. Prawidłowy wybór najbliższej gminy spowodowałby zmniejszenie wartości dotacji dla przedszkola. Czy w tej sytuacji niezbędna jest korekta wartości wypłaconych dotacji?