Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [29 / 37] >

Finanse publiczne

Po jakim okresie przedawniają się roszczenia o zaniżoną dotację oświatową

W 2011 r. gmina wypłaciła o około 50 000 zł mniejszą dotację na podstawie ustawy o systemie oświaty w porównaniu do prawidłowej kwoty. Gmina została pozwana do sądu cywilnego. Czy gmina słusznie podniosła w sądzie zarzuty: