Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [36 / 37] >

Samorząd i praktyka

Świąteczne dekoracje ulic mogą być bardzo kosztowne

Umieszczanie reklam w pasie drogowym wymaga zgody zarządcy, a w konsekwencji również wniesienia stosownej opłaty. Ta zaś wzrasta dziesięciokrotnie, jeżeli reklamy w pasie drogowym umieszczone zostały bez wymaganego przepisami zezwolenia.