Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [30 / 37] >

Gospodarka

Nowe zasady odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców

Za wynagrodzenie należne podwykonawcy solidarnie odpowiada inwestor ze swoim głównym kontrahentem. Od tej odpowiedzialności inwestor może się uwolnić. Wystarczy, że w stosownym terminie zgłosi sprzeciw wobec udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Jednocześnie brak działania inwestora oznacza brak sprzeciwu.