Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [32 / 37] >

Gospodarka

Ustawa inwestycyjna – nowe instytucje planowania przestrzennego w gminach

W obliczu przedłużających się prac nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zdecydowało się w kilku ustawach okołokodeksowych wprowadzić najpilniejsze zdaniem resortu rozwiązania pierwotnie planowane w kodeksie. Projektowana ustawa inwestycyjna nowelizuje liczne akty prawne, m.in. ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając nowe instytucje prawne, które w ocenie resortu mają usprawnić proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększyć ład przestrzenny w gminach.