Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [21 / 37] >

Administracja

Skargę na działalność wójta rozpatruje rada

Skargi na działalność wójta (burmistrza, prezydenta miasta) rozpatruje rada gminy. Jej uwzględnienie lub odrzucenie powinno nastąpić w drodze uchwały. Ponadto uchwała taka powinna zawierać uzasadnienie zarówno prawne, jak i faktyczne. Brak uzasadnienia skutkuje nieważnością podjętej przez radę uchwały.