Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [20 / 37] >

Administracja

Nie ma dowolności w kaskadowym przekazywaniu dróg

W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowane jest stanowisko, że samorządy nie mogą dowolnie przekazywać w dół dróg, stosując kaskadową ich dekategoryzację. Zawsze muszą udowodnić, że odcinek drogi przekazywany jednostce niższego szczebla utracił swoją dotychczasową funkcję.