Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [19 / 37] >

Administracja

Nie wzywa się urzędu do usunięcia naruszenia prawa

Urząd wydał decyzję administracyjną 15 czerwca 2017 r. Strona wniosła skargę do WSA bez wcześniejszego wezwania urzędu do usunięcia naruszenia prawa. Czy jest to zgodne z prawem w sytuacji, gdy postępowanie administracyjne zostało wszczęte w lutym 2017 r.? Postępowanie rozpoczęło się przed zmianą przepisów likwidujących obowiązek wezwania. Sugeruje to, że dla tego postępowania powinny obowiązywać poprzednie przepisy.