Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [18 / 37] >

Administracja

Kiedy NSA rozstrzyga spory o właściwość urzędów

Spory między urzędami o to, który z nich jest właściwy do załatwienia sprawy, to złożony prawnie problem. Dlatego dużą część z nich rozstrzyga NSA. Spory te można podzielić na spory o właściwość organu oraz spory kompetencyjne. Najwięcej problemów nastręczają tzw. spory negatywne – kiedy żaden z urzędów nie chce uznać swojej właściwości do rozpatrzenia danej sprawy. W artykule analizujemy przykłady najnowszych sporów rozstrzyganych przez NSA i argumentów użytych do wydanych postanowień.