Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [12 / 37] >

Prawo w samorządzie

Jak współfinansować infrastrukturę przy budowie drogi

Władze samorządowe są odpowiedzialne za zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Poszukują możliwości utrzymania w należytym stanie chodników i ścieżek rowerowych przy drogach krajowych, które przebiegają przez tereny i miejscowości gminne. Obecnie obowiązują przepisy jednoznacznie regulujące kwestie dotyczące możliwości współpracy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego a m.in. administracją rządową w zakresie finansowania inwestycji drogowych.