Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [11 / 37] >

Prawo w samorządzie

Rozliczenie składek w przypadku wystąpienia gminy ze związku międzygminnego

W statucie związku międzygminnego warto precyzyjnie opisać zasady rozliczeń finansowych wystąpienia gminy ze związku. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych sporów np. o to, czy składki zapłacone przez opuszczającą związek gminę podlegają zwrotowi w sytuacji, gdy nie zostały jeszcze przez związek wydane.