Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [9 / 37] >

Prawo w samorządzie

Nie zawsze trzeba udostępniać nagrania z sesji rady gminy

Z obrad rady gminy sporządzane są protokoły. Podlegają one udostępnieniu. Natomiast nie w każdym przypadku istnieje obowiązek udostępniania materiałów audiowizualnych i teleinformatycznych rejestrujących te obrady. Są one udostępniane przez organ tylko wówczas, gdy nie sporządzono protokołu oraz jeśli materiały te w pełni rejestrują posiedzenia rady.