Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 37] >

Aktualności

Środki unijne i dotacje

Tworzenie terenów inwestycyjnych Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia mogą do 14 grudnia 2017 r. składać wnioski w ogłoszonym przez zarząd województwa śląskiego konkursie z poddziałania: 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Północnego. Wsparcie można