Gazeta Samorządu i Administracji nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [14 / 37] >

Prawo w samorządzie

Elektronizacja zamówień publicznych

W celu wdrożenia dyrektywy 2014/24/UE, nowelizacja prawa zamówień publicznych, wprowadziła obowiązek komunikowania się między zamawiającym a wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Gminy będą miały obowiązek stosować nowe procedury od 18 października 2018 r.