Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [23 / 33] >

Finanse publiczne

Zasady ponoszenia opłaty środowiskowej

Opłata za korzystanie ze środowiska jest jednym ze środków finansowo-prawnych ochrony środowiska. Opłata ta jest instrumentem realizacji dwóch zasad określonych w art. 6 i 7 Prawa ochrony środowiska. Według tych zasad, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, ma obowiązek zapobiegania temu oddziaływaniu, a także kto powoduje zanieczyszczenie środowiska – ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia.