Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [22 / 33] >

Finanse publiczne

Czy samorządy skorzystają ze zwiększenia środków na opiekę zdrowotną

Od 26 września 2017 r. obowiązuje nowa ustawa określająca rozwiązania, które mają zapewnić poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Przewiduje ona m.in. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia tej poprawy. Ma się ona odbywać m.in. poprzez zwiększenie środków w postaci dotacji przekazywanej samorządom.