Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [21 / 33] >

Finanse publiczne

Wymiar podatku a dostęp do informacji publicznej

Decyzja określająca wymiar podatku od nieruchomości w sprawie indywidualnej stanowi informację publiczną. Jednak ze względu na szczególny charakter zawartych w niej informacji niekiedy istnieje podstawa do odmowy udostępnienia treści takiej decyzji. Powodem jest objęcie kategorią tajemnicy skarbowej zawartych w niej danych.