Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [20 / 33] >

Finanse publiczne

Informacja publiczna a unijne dofinansowanie projektu

Wniosek podmiotu publicznego o dofinansowanie realizowanego projektu stanowi wyraz działalności tego podmiotu związany z realizacją zadań publicznych. Dlatego należy uznać go za dokument zawierający informację publiczną.