Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [17 / 33] >

Administracja

Kiedy urząd może dokonać publicznego zawiadomienia

Jeśli w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron, urząd może zawiadamiać o decyzjach i innych czynnościach poprzez publiczne obwieszczenie, ogłoszenie albo korzystając z BIP. Obecnie w takich przypadkach niepotrzebny jest już przepis szczególny pozwalający urzędowi na skorzystanie z tej instytucji. Trzeba jednak pamiętać, że konieczne jest wcześniejsze pisemne powiadomienie osób zainteresowanych o możliwości skorzystania przez urząd z takiej formy zawiadomień.