Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [15 / 33] >

Administracja

Jak wyznaczyć „obszar analizy urbanistycznej”

Ustalając warunki zabudowy dla nowych inwestycji, konieczne jest jej harmonijne wkomponowanie w istniejące zagospodarowanie danego obszaru. Aby dopełnić tego zadania, organy gminy powinny przeprowadzić rzetelną analizę urbanistyczną. Dopiero jej wyniki będą stanowiły podstawę do prawidłowego wydania decyzji o warunkach zabudowy.