Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [13 / 33] >

Administracja

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych a postępowanie naprawcze

W niektórych przypadkach – „szczególnie uzasadnionych” – prawo dopuszcza odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej musi w tej sprawie uzyskać upoważnienie ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane. Powstaje pytanie, czy urząd może z własnej inicjatywy zwrócić się w tej sprawie do ministra na etapie postępowania naprawczego.