Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [11 / 33] >

Prawo w samorządzie

Kto odpowiada w gminie za kontrolę zarządczą w zakresie zamówień publicznych

Przepisy ustrojowe wyznaczają wójtowi rolę zarządcy w gminie. Jest on odpowiedzialny za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Dotyczy to również zaciągania zobowiązań finansowych w ramach realizacji zamówień publicznych.