Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [10 / 33] >

Prawo w samorządzie

Czy odcięcie dostaw wody może skutkować rozwiązaniem umowy

Usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków zaliczane są do usług użyteczności publicznej, świadczonych w sposób powszechny i ciągły. Zapisy w umowach zawieranych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne na temat możliwości rozwiązania umowy na skutek np. braku płatności są niekiedy niezgodne z prawem. Rozwiązanie umowy powinno być bowiem dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach.