Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [3 / 33] >

Aktualności

Nowości prawne

Gminy nie będą zatwierdzać taryf za wodę Takie rozwiązanie ma wprowadzić rządowy projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Projekt został 10 października br. zatwierdzony przez rząd i skierowany do Sejmu (druk nr 1905). Następnego dnia został skierowany do pierwszego