Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [31 / 33] >

Samorząd i praktyka

Czy rada gminy może zakazać psom wstępu do parków

Na takie pytanie orzecznictwo sądów administracyjnych nie udzieliło – jak do tej pory – definitywnej odpowiedzi. Z istniejących wyroków jedynie pośrednio można wnioskować, że zakaz taki może wynikać jedynie z uchwalonych na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym aktów prawa miejscowego określających zasady i tryb korzystania z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.