Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [28 / 33] >

Gospodarka

Ekologicznie ogrzewany dom to czystsze powietrze dla wszystkich

Od 1 października br. obowiązują restrykcyjne wymagania dla kotłów produkowanych i instalowanych w Polsce. Wprowadza je wydane 1 sierpnia 2017 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kotłów na paliwo stałe. Przyjęte w nim rozwiązania dotyczą kotłów do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach.