Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [6 / 33] >

Prawo w samorządzie

Gmina może wspierać uzdolnionych uczniów, ale na własny koszt

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym (stypendia sportowe i za wyniki w nauce) należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jednak, w odróżnieniu od świadczeń socjalnych, pomoc motywacyjną samorządy muszą finansować z dochodów własnych. Na ten cel nie otrzymują bowiem ani dotacji, ani żadnego innego wsparcia ze strony państwa.