Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [4 / 33] >

Prawo w samorządzie

Zgoda na usunięcie drzew z nieruchomości należącej do Skarbu Państwa

Kto jest organem kompetentnym do wydania zezwolenia na wycinkę drzew zlokalizowanych na działce, która jest własnością Skarbu Państwa (starosta jako organ reprezentujący), a użytkownikiem wieczystym jest gmina?