Gazeta Samorządu i Administracji nr 11 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [12 / 33] >

Prawo w samorządzie

Gmina nie będzie zatwierdzać taryf za wodę i ścieki

Do zatwierdzania taryf opłat za wodę i ścieki właściwe będą Wody Polskie. Ponadto będą one też opiniować projekty uchwalanych przez rady gmin regulaminów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.