Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [35 / 38] >

Samorząd i praktyka

Użycie terenu cmentarnego na inny cel

Gmina planuje budowę podziemnych zbiorników na odpady komunalne na terenie cmentarza komunalnego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Gmina nie posiada gminnej ewidencji zabytków. W zbiornikach gromadzone będą nie tylko odpady pochodzące z terenu cmentarnego, ale również inne odpady komunalne. Czy w tych okolicznościach realizacja zbiorników stanowi „inny cel” użytkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych?