Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [33 / 38] >

Samorząd i praktyka

Jak przeciwdziałać niszczeniu dróg lokalnych podczas budowy autostrad i dróg krajowych

Budowie sieci dróg krajowych towarzyszy często zjawisko niszczenia okolicznych dróg lokalnych. Drogi te, eksploatowane przy budowie, ulegają przyspieszonej degradacji. Skutkuje to koniecznością ich przebudowy i zasadniczych napraw przed upływem zakładanego okresu użytkowania. Co do zasady, wykonawcy dróg mają obowiązek naprawić szkody powstałe w drogach lokalnych podczas budowy. Aby jednak skutecznie określić odpowiedzialność i zakres tych napraw, konieczne jest zawarcie odpowiedniego porozumienia i współpraca samorządu z wykonawcą drogi.