Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [32 / 38] >

Gospodarka

Krajowy Zasób Nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe

Prezydentom miast i starostom przybędzie nowe zadanie. Już w najbliższym czasie będą musieli sporządzić wykazy nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodarują, zaznaczając w nich m.in. te grunty, których wykorzystanie na cele budownictwa mieszkaniowego jest możliwe. Na podstawie tych wykazów powstanie państwowy bank ziemi, którym gospodarować będzie nowa państwowa osoba prawna.