Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [31 / 38] >

Gospodarka

KZN wesprze budownictwo komunalne

Nieruchomości należące do Krajowego Zasobu Nieruchomości będą mogły być przedmiotem obrotu. W związku z tym ustawodawca wskazał podstawowe czynności prawne możliwe do dokonania z udziałem wspomnianych nieruchomości. Należą do nich: oddanie w użytkowanie wieczyste, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego lub wniesienie jako aportu do spółki celowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.