Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [30 / 38] >

Gospodarka

Podział nieruchomości, gdy nie ma planu miejscowego

Kilka lat temu wydana została decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu. Podział polegał na wydzieleniu z działki A działki budowlanej B (niezbędnej do korzystania ze znajdującego się na niej jednego budynku mieszkalnego). W tej chwili właściciel działki B wystąpił o zatwierdzenie podziału działki B, polegającego ponownie na wydzieleniu działki budowlanej C. Czy zatwierdzenie tego podziału będzie zgodne z prawem?