Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [27 / 38] >

Finanse publiczne

Zwolnienie z VAT usług i towarów ściśle związanych z opieką i pomocą społeczną

Świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego usługi pomocy społecznej zasadniczo podlegają przedmiotowemu zwolnieniu z VAT. Jak wszystkie takie zwolnienia, również i to jest możliwe dopiero po spełnieniu określonych warunków. Należy jednak pamiętać, że niektóre czynności mające charakter pomocy społecznej w ogóle nie podlegają opodatkowaniu VAT.