Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [18 / 38] >

Administracja

Elektroniczne załatwianie spraw po nowelizacji k.p.a.

W 2017 roku ustawodawca wprowadził do Kodeksu postępowania administracyjnego ułatwienia w postaci możliwości skorzystania z elektronicznego załatwiania spraw. Nowe technologie stosowane są przy przekazywaniu ponagleń do wyższej instancji, do komunikacji między urzędami, do milczącego załatwienia sprawy, a także przy zawieraniu ugód oraz w postępowaniu uproszczonym.