Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [22 / 38] >

Administracja

Uzupełnienie dowodów w postępowaniu odwoławczym

Możliwość przeprowadzenia postępowania dowodowego na etapie rozpatrywania odwołania została znacznie rozszerzona w wyniku nowelizacji procedury administracyjnej od 1 czerwca 2017 r. Obecnie organ odwoławczy, przy akceptacji stron postępowania, może przeprowadzić postępowanie dowodowe niezbędne do wyjaśnienia sprawy.