Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [21 / 38] >

Administracja

Jednostki organizacyjne gminy muszą mieć odrębną stronę BIP

Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego nie muszą posiadać odrębnych domen, na których prowadzony jest Biuletyn Informacji Publicznej tej jednostki. BIP prowadzony dla takiej jednostki na stronach organu JST powinien być jednak wyodrębniony ze strony podmiotowej BIP tego organu.