Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [14 / 38] >

Prawo w samorządzie

Wójt z udzieleniem pomocy nie musi czekać na wniosek

Zasadą jest, że świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są uczniom przyznawane na ich wniosek albo wniosek ich rodziców. Ustawa o systemie oświaty pozwala także przyznać stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny na wniosek dyrektora szkoły, a nawet z urzędu.