Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [12 / 38] >

Prawo w samorządzie

Zmiany we wsparciu rodzin

Jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej będą uzyskiwać informacje niezbędne do udzielania świadczeń rodzinnych, 500 plus czy zasiłków dla opiekunów także od organów podatkowych, ZUS, NFZ, PFRON i szkół wyższych.