Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [10 / 38] >

Prawo w samorządzie

Sekretarz gminy może wziąć urlop bezpłatny, żeby zostać jej burmistrzem

Nie trzeba rozwiązywać umowy o pracę, aby nawiązać kolejny stosunek pracy – tym razem z wyboru. Na dopuszczalność takiej praktyki wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 1 lutego 2017 r. (sygn. akt I PK 41/16).