Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [7 / 38] >

Prawo w samorządzie

Dyscyplinarka nie pozbawia odprawy emerytalnej

Pracodawca samorządowy (np. urząd gminy), który zgodnie z prawem i na podstawie uzasadnionej przyczyny rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym stosunek pracy z pracownikiem samorządowym z jego winy, powinien liczyć się z koniecznością wypłacenia mu jednorazowej odprawy, jeśli pracownik zwolniony w tym trybie uzyska status emeryta bądź rencisty.