Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [5 / 38] >

Prawo w samorządzie

Opłaty podwyższone w nowym Prawie wodnym

Opłaty podwyższone są sankcją za niezgodne z prawem korzystanie z niektórych usług wodnych. Nowelizując Prawo wodne, ustawodawca wyróżnił dwa ich rodzaje. Pierwszy wiąże się z brakiem pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego. Drugi dotyczy przekroczenia warunków określonych w tych pozwoleniach. Przepisy Prawa wodnego zawierają