Gazeta Samorządu i Administracji nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [2 / 38] >

Aktualności

Nowe zasady wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

15 września br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.