Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [22 / 28] >

Gospodarka

Po wyroku uchylającym pozwolenie na budowę dozwolone są tylko prace zabezpieczające inwestycję

Kontynuowanie prac budowlanych po wydaniu przez sąd administracyjny wyroku uchylającego decyzję w sprawie pozwolenia na budowę może zostać zakwalifikowane jako samowola budowlana. To zaś może oznaczać konieczność dokonania legalizacji albo rozbiórki całości lub części powstającego w takich warunkach obiektu. Decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia obejmującego budowę budynku mieszkalnego wydaje starosta - jako organ I instancji. Organem II instancji jest wojewoda. Decyzja wojewody w tej kwestii jest decyzją ostateczną, którą możemy jedynie zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Warunki wydania pozwolenia...