Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [17 / 29] >

Finanse publiczne

Roszczenia samorządów wobec Skarbu Państwa o zwrot wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Przepisy przewidują obowiązek przekazania dotacji celowej samorządom, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej. Praktyka pokazuje jednak, że mogą wystąpić trudności w uzyskaniu zwrotu wydatków poniesionych przez samorządy z tego tytułu.