Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [16 / 28] >

Finanse publiczne

Wprowadzenie odpłatności za udział w bezpłatnej imprezie nie uzasadnia zwrotu całości dotacji

Organizacja pozarządowa, która otrzymała dotację celową od JST, musi rozliczyć się z wydatkowania środków tej dotacji na podstawie zawartej umowy. Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest realizacja bezpłatnej imprezy, a organizacja wprowadza odpłatność za udział, wówczas dochodzi do naruszenia postanowień umowy. Czy w takiej sytuacji organizacja powinna zwrócić całą kwotę przyznanej dotacji? Zdaniem WSA w Łodzi (wyrok z 11 lipca 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 373/17) w takiej sytuacji organizacja nie musi zwracać całej kwoty otrzymanej dotacji. Nie oznacza to jednak, że prawidłowo wykorzystała przyznaną...