Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [15 / 29] >

Finanse publiczne

Pas drogowy a podatek od nieruchomości

W praktyce wiele problemów wzbudza kwestia opodatkowania gruntów i budowli posadowionych w pasie drogi. Zapisy ustawy są na tyle nieprecyzyjne, że część działów podatkowych gmin ma problemy z prawidłowym ustaleniem zobowiązania podatkowego. Cennych wskazówek w tej kwestii dostarcza natomiast wypracowane orzecznictwo sądów administracyjnych.