Gazeta Samorządu i Administracji nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [1 / 28] >

Prawo w samorządzie

Prewspółczynnik liczony według struktury zatrudnienia

Jednostka budżetowa miasta może wyliczać prewspółczynnik, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, na podstawie wzoru opartego o strukturę zatrudnienia. Takie stanowisko zostało zaprezentowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 9 maja 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 1626/16). W art. 86 ust. 2c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) ustawodawca wskazał - jako jeden z możliwych sposobów wyliczania prewspółczynnika - sposób oparty na udziale średniorocznej...